יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, בביקור בישיבת איתמר.

ב"ה איתמר מתרחבת וגדלה וכיום 80 משפחות מבוגרי הישיבה גרים באיתמר.
הישוב עם הקהילה המגוונת לצד הישיבה- אין יותר טוב מזה. וכשמדברים על איתמר, מדברים על ישיבת איתמר