זכינו וביקר בישיבה מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב. המנכ"ל סייר והתרשם מהבניה וההתפתחות,
הכיר את פרויקט הסוגיה היומית והתפעל מאוד. ביקש להביע הערכה לעשייה החינוכית בישיבה!