בפרשה אנו פוגשים את נסיון העקידה, הנצי"ב מביא שהמשילו את הנסיון הזה, למכות על פשתן שככל שמכים בו יותר הוא משביח ומתגלה שהוא פשתן איכותי, כך המסירות לקיים את דבר השם היתה מונחת בפוטנציאל באברהם אבינו, והציווי על העקידה, בא לגלות את זה בפועל, ומסירות נפש זו, נותנת כיון וכח לעם שלנו לאורך כל ההסטוריה למסור את הנפש על קיומה של תורתנו הקדושה, שבת שלום יצחק וייס.