כפי שרש"י מרחיב בפרשתנו נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושוע  מתי היה המבול. רבי אליעזר נוקט שהמבול היה ב"חודש השני" הוא חודש חשוון לעומת רבי יהושוע שמסביר שהמבול היה בחודש אייר. יתכן שיש כאן מחלוקת רעיונית; לפי רבי יהושוע העולם בילבל סדרי בראשית "מלאה הארץ חמס" וכענישה חיצונית ה' בילבל את העולם ובאמצע הקיץ המטיר גשם. אך רבי אליעזר נוקט שאין כאן ענישה חיצונית אלא תוצר ישיר של התנהגותם.
דור המבול חיו את החיים בעוצמות גדולות אך קיצוניות ללא נתינת גבולות וסדר וממילא חוקי הטבע עצמם השתלחו בהם באופן קיצוני והחורף (חודש חשוון)  היה קיצוני  בגשמים. לפי דבריו סוד דור המבול הוא כוחות החיים האדירים שהיו בתחילת ההיסטוריה כפי שמתבטא באריכות החיים והתנינים הגדולים שהיו בראשית הבריאה . אלפיים שנות תוהו שזקוקים לאלפיים שנות תורה שיעדנו אותם "ה' למבול יישב … ה' עוז לעמו ייתן" ואין עוז אלא תורה.
שבת שלום, הרב דוד טורנר.