זכינו וביקר בישיבה מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב.
המנכ"ל סייר והתרשם מהבניה וההתפתחות,
הכיר את פרויקט הסוגיה היומית והתפעל מאוד!
והביע הערכה לעשייה החינוכית בישיבה!