כמידי שנה התקיים סמינריון שיעור א בנושא קניין תורה.

יומיים של לימוד תורה עם לתמידי חכמים גדולים שהתארחו בישיבתינו.

התלמידים נפגשו עם הגרז"ן, הרב אבינר, הראשל"צ, הרב דב ליאור, ר' אשר וייס 

ועוד ת"ח גדולים.