שיעור 5: סדר ראשון האהבה הכוללת
שיעור 6: המשך
שיעור 7: שבירת הכלים ותיקונים פסקה טו
שיעור 8: המשך
שיעור 9: פסקאות כ-כא האהבה האנושית ואהבת האומה
שיעור 10: כג-כד התאחדות האהבה והיראה
שיעור 11: היראה העליונה
שיעור 12: יסוד יראת העונש כז
שיעור 13: המשך
שיעור 14: יראת העונש ויראת חטא לז-לח
שיעור 15: יראת הבושת מג
שיעור 16: המשך
שיעור 17: דבקות מט
שיעור 18: המשך
שיעור 19
שיעור 20:דבקות בצדיק
שיעור 21: הענווה האצילית
גלילה לראש העמוד