תקנון תרומות ומדיניות ביטול תרומה

  1. אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של "מוסדות בית מדרש איתמר״ (ע"ר) , ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה. כל שימוש באתר האינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.
  2. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל המגדרים כאחד.
  3. עמותת "מוסדות בית מדרש איתמר" מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלום אחד, או במספר חיובים או בהוראת קבע חודשית.
  4. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. פעולת התשלום מאובטחת על ידי חברת ׳קארדקום׳ בתקן PCI DSS.
  5. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע הפעולה תהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם.
  6. אין לתת פרטים כוזבים. מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה מהווה עבירה פלילית. גולש שיעבור עבירה זו צפויה להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
  7. אם עסקה לא אושרה ע“י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה בהתאם. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.
  8. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. פרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים בלבד.
  9. אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנה, ושקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות המפורטת להלן.
  10. מדיניות פרטיות: העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים. העמותה לא תעביר פרטי התורמים לגורם שלישי, מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה, ולא תעביר לכל גורם שלישי פרטי גולשים אחרים. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכד' לגולשים שמילאו פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 40 ,)התשס"ח- .2008 11 .אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אתה מתבקש שלא להשתמש באתר האינטרנט של מוסדות בית מדרש איתמר.