שיעורים בבית המדרש

שמחים לשתף אתכם בבירור שערכו התלמידים עם רבני הישיבה באתגרי התקופה המיוחדת שאנחנו בשיאה: